Co když chce dítě do školy

„A co když náš Pepíček bude chtít do školy? Co když se nebude chtít učit doma?“ ptávají se úzkostlivé maminky, které se chystají pro své dítě udělat to nejlepší i za cenu osobních obětí. Přesto však nemá jistotu, že její skvělý nápad Pepíček právě ocení.

Domácí vzdělávání má samozřejmě smysl tehdy, pokud souhlasí všichni členové rodiny. U rodičů je to pochopitelné, jeden musí živit rodinu, tedy vydělávat, aby se ten druhý mohl v klidu zabývat vzděláváním. Domácí škola je práce na plný úvazek a nedá se počítat s tím, že by vyučující rodič mohl nějak zásadně přispívat do rodinného rozpočtu. Dobrovolné uskrovňování se dá snášet mnohem lépe, když všichni členové rodiny chápou jeho nutnost. Je možné i pravděpodobné, že kvůli svému rozhodnutí zachovat se v otázce vzdělávání dítěte nestandardně bude rodina čelit nějaké formě protivenství. Může se jednat o bědování babiček, výhrůžky a sýčkování strýčků, otevřený nesouhlas přátel. Pokud by byli rodiče v neshodě, mohla by rodina dlouhodobě fungovat jen stěží.

Také pro případné krize z přechodné ztráty sil, z únavy nebo jiných nezdarů je důležitá jednota matky i otce. Protože nejčastěji roli vyučujícího zastávají matky, je vítané, postaví-li se otec do pozice ředitele, který je vyšší autoritou zaštiťující učitelku ve sporech či vzpourách. Ano, i s takovými situacemi je třeba předem počítat. Pro maminku učitelku je příjemné, cítí-li se díky opoře svého muže jistá.

Pokud oba rodiče v otázce domácího vzdělávání nenaleznou shodu, nedoporučovala bych je. Soudržnost rodiny a domácí mír je důležitější hodnotou než forma vzdělávání dítěte.

Co však, nechce-li samo dítě?

I když se oba rodiče shodnou, že domácí vzdělávání je pro ně a jejich dítě to pravé, ještě stále to neznamená, že je vyhráno. Malé dítě samozřejmě nedokáže odhadnout všechny klady či rizika, které s sebou takové rozhodnutí přináší, přesto však může mít svůj pevný názor. Může to být vyhraněná nechuť vyčnívat, touha být s přáteli z předškolního zařízení, nedůvěra k pedagogickému umu rodičů, neochota podrobit se kázni doma a mnohé další – a takový nesouhlas ukazuje na více či méně skryté rodinné potíže, které by neměly být opomenuty, ať už rozhodnutí o škole dopadne, jak chce. Ať už je nesouhlas dítěte motivovaný čímkoli, je nutné na něj brát ohled. Společná práce by byla od začátku problematická, netěšila by posléze ani jednu stranu a domácí vzdělávání by ztratilo jednu ze svých hlavních výhod, a sice to, že učení je zábavné, přitažlivé a zajímavé.

V normálně fungující rodině je dítě s rodiči rádo a v době nástupu do první třídy znamenají rodiče nejvyšší autoritu a nejkompetentnější lidi na světě. Tatínek s maminkou přece všechno vědí, všemu rozumí a všechno dovedou vysvětlit. Lze očekávat, že bude chtít zůstat doma. Přesto dítěti dobře vysvětlete, jaký je rozdíl mezi školou a domácím vzděláváním, co získá a co ztratí tím či oním rozhodnutím a vyložte své důvody, pro to které řešení. V šesti letech se děti ještě rády učí a bude pro ně přitažlivé, že mohou samy ovlivnit obsah své školní látky o oblasti svého zájmu.

My jsme vždycky před začátkem školního roku uzavírali s dcerami rukoudáním závaznou smlouvu, že já je budu vyučovat, jak nejlépe dovedu a ony budou těmi nejlepšími žákyněmi, jakými dokáží být. Naše smlouva platila vždy na jeden školní rok. Pokud by kterákoli ze smluvních stran dospěla k závěru, že dál v domácím vzdělávání pokračovat nechce, byla by povinna dokončit školní rok, ale pak by byla volná k novému rozhodnutí.

Nedobrovolná účast na výuce je destruktivní. Má nepříznivý vliv nejen na průběh vyučování, ale i na jeho výsledky. V konečném důsledku ničí i přirozenou touhu malého člověka po vzdělávání, čímž se anuluje jeden z nejdůležitějších přínosů školy doma – budování hezkého vztahu ke vzdělávání obecně.

Ve většině školních tříd totiž panuje nezdravá atmosféra opovržení vůči „šprtům“. Je ostudou, má-li žák vždy vzorně úkoly a pomůcky, je-li na hodiny připraven. Často bývá vystaven posměchu a někdy i pronásledování ten, kdo upozorní na podvod nebo nelže o plánovaném zkoušení či slibované písemce. Být ve škole dobrý je vlastně špatné. Co takový postoj zasévá do dítěte pro jeho budoucí život? Jaké návyky se v něm budují? Zejména na prvním stupni základní školy je takový vliv velmi nezdravý.

A co další, vzdálenější příbuzní?

Máme dát na bědování babiček? V některých rodinách to byli právě prarodiče, kdo myšlenku domácího vzdělávání nadšeně podporovali. V jiných ovšem tomu bylo právě naopak. Některé babičky se cítily morálně obviněny, že samy svým dětem takovou možnost neposkytly, že je velmi záhy umístily do různých předškolních a následně i školních zařízení, a tak v podstatě rezignovaly na jejich výchovu. Reagují pak podrážděně, nesouhlasně a argumentují nefér. Pokud se podaří prarodiče pro domácí školu nadchnout, získali jste cennou oporu, pomocné učitele, když nastane nutnost suplování, nebo specialisty pro výuku předmětů, v nichž babičky či dědečkové vynikají. Dobře podchycená domácí škola může rodinu báječně stmelit.

Nesouhlasí-li prarodiče s rozhodnutím vyučovat své děti sami, nenechte se zviklat. Vy nesete za své děti zodpovědnost, rozhodovat o jejich vzdělávání je plně ve vaší kompetenci. Z vlastní zkušenosti vím, že dobré výsledky vyučovacího procesu je přinejmenším umlčí a hlasitými protesty nepodrývají vaši rodičovsko učitelskou autoritu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík