, ,

Povídá se… podle Lukáše a podle Jana – Nico ter Linden

350  včetně DPH

Dostupnost: 4 skladem

V tomto dílu se ter Linden věnuje příběhům, které jsou typické pro evangelistu Lukáše, (vyprávění s vánoční tématikou, ale i podobenství, setkání s hříšníky a povelikonoční příběhy). V pokračování zvaném Skutky apoštolů sleduje putování poselství o Mesiáši Ježíši přes hranice a bariéry zemí, jazyků a kultur – z Judska přes Samařsko až do Malé Asie, Řecka a Říma.
S vypravěčským vhledem i umem přibližuje ter Linden i zvláštní svět evangelia podle Jana. Čtenářům pomáhá rozkrýt jeho jazy, obrazy – a také objevit, jak tento evangelista navazuje na Tóru a Proroky. Inspirujícím a srozumitelným způsobem představuje i poslední z biblických knih, Zjevení Janovo. Její poselství a dramatické vize předkládá čtenáři jako dokument odboje mladé církve.

Nákupní košík