, ,

Povídá se… podle proroků Izraele – Nico ter Linden

350  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

Čtvrtý díl série Povídá se… přibližuje biblické poselství tzv. Zadních proroků: Izajáše, Jeremjáše, Ezechiele, Ozeáše, Amose a dalších tzv. malých proroků. Jejich poselství ostře nasvěcuje duchovní faleš i sociální nespravedlnost, odráží neštěstí, jež Izrael a Judu postihly, duchovní krizi babylonského zajetí i obtížné počátky po návratu do zaslíbené země. V tom všem proroci umožňují novou orientaci, otevírají výhled, přinášejí zaslíbení a útěchu.

Immanuel * Prokletí Babylónu * Hostina na hoře Hospodinově * Potěšujte můj lid * Trpící služebník * Nové nebe a nová země * Jeremjáš musí do úkrytu * Falešní proroci * Trápení s Bohem * Nová smlouva * Katastrofa * Ezechielovo svaté divadlo * Oživené kosti * Ozeáš se žení s nevěstkou * Řvoucí lev Amos * Jonáš ve wonderlandu * Micheášova žaloba * Zacharjášova noční vidění

Nákupní košík