,

Starec a slzy – Václav Ventura

199  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

Kniha „Starec a slzy. Efrém z Katunakie, životní příběh a duchovní inspirace“ přináší biografický a spirituální portrét jednoho z výrazných žáků otce Josefa Hesychasty, který spolu s ním byl roku 2020 pravoslavnou církví kanonizován.

Papa Efrém (1912–1998) žil od roku 1933 celý svůj aktivní život mezi skalami Katunakie na jižním cípu hory Athos. Osvojil si ve škole starce Josefa hesychastický způsob života, stal se mistrem noetické modlitby srdce a typem autentického mnišství. Kromě životopisných informací kniha přináší také podstatné myšlenky z jeho duchovního odkazu. Jsou čerpány z jeho promluv, které měl k mnichům, ze svědectví jeho žáků a textů, které zanechal. K těm podstatným rysům jeho odkazu patří bezesporu jeho protrpěná zkušenost poslušnosti a vztahu starce a jeho žáka, kterou předává nastupujícím generacím mnichů a mnišek, ale jistě i dalším. Velká část jeho odkazu je věnována modlitbě, zejména pak modlitbě noetické, jejímž mistrem byl.

Jednoduché a praktické rady mohou pomoci všem, kdo se na tuto dobrodružnou plavbu vydávají. Efrémův život byl poznamenán zkouškami, utrpením, nemocemi. V mnohém zůstává inspirativní, jak tyto zkušenosti na sebe nechal působit. V knize nechybějí ani další okruhy jeho přínosu: úsilí o důslednost, horlivost, téma společného života v komunitě, zápasu s myšlenkami, napětí mezi milostí a lidským úsilím.

Pro současníky byl nezapomenutelným kněžským typem a liturgem. I tomu je věnována jedna z kapitol. A pak je to fenomén slz a jejich role v křesťanském životě, téma dnes poněkud v pozadí, přesto v křesťanské duchovní tradici klíčové.

Kniha je doplněna výborem z dochovaných texů, dopisů a homilií. V doslovu se pak autor snaží dát do patristicko-spirituálního kontextu dvě zmíněná témata: poslušnost vůči starci a fenomén slz a ukázat na aktuální význam starcovy zkušenosti.

Nákupní košík