Setkání s anděly – Goll

289  včetně DPH

Dostupnost: 1 skladem

Jak získat pomoc z nebe
Věděli jste, že obvykle se ve vaší společnosti vyskytuje mnohem více andělů, než si uvědomujete? Vaše modlitby uvolňují Boží moc a Bůh často posílá anděly, kteří přinášejí jeho mocnou odpověď. Andělé byli při díle ve Starém i v Novém zákoně – a jsou při díle i dnes!

Opusťte mýty a pohádky a objevte skutečnou povahu, roli i dějiny andělů v našem světě. V této zevrubné studii učitelé, badatelé a vizionáři James a Michal Ann Gollovi na základě Písma, církevních dějin, svědectví i osobních zkušeností popisují různé kategorie andělů vysvětlují, jak andělé v tomto světě působí jakožto Boží služebníci ukazují vzájemný vztah přímluvy a působení andělů pomáhají vám porozumět, jak vnímat anděly a jak si zajistit jejich pomoc ve vašem vlastním životě nejsme sami! Když se modlíme „přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, zveme nebeské zástupy, aby se k nám připojily, aby nám pomáhaly a aby nás posilovaly. A tyto zástupy jsou připraveny přijít nám na pomoc.

Nákupní košík