První list Korintským – Tichý Ladislav

228  včetně DPH

Dostupnost: 1 skladem

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl napsán v Efezu, asi v roce 55 po Kr.
Text zachycuje vyjádření apoštola k různým otázkám křesťanského života i víry, které musel při svém misijním působení řešit. Pavel reaguje na zprávy o situaci v korintské křesťanské obci a na dopis, který obsahoval dotazy tamních křesťanů.
Spojující myšlenkou Prvního listu Korintským je důraz na jednotu věřících v Krista. Téma jednoty je nepřehlédnutelné hned v první části dopisu, kde apoštol řeší spory mezi korintskými křesťany. Také v dalších částech textu se setkáváme s vyjádřeními, která souvisejí s požadavkem jednoty: Pavel vykládá o působení jednoho Ducha v jednom Kristově těle. Víra v Kristovo zmrtvýchvstání a ve vzkříšení věřících je základem a potvrzením jednoty.

Žánr
Duchovní literatura, Náboženství
Vydáno 2019, Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze
1. vydání originálu: 2019
Počet stran 248
Jazyk vydání český
Edice Český ekumenický komentář k Novému zákonu (7.)
Autor obálky Anna Kubů
Vazba knihy měkká / brožovaná
ISBN 978-80-7545-079-1

Nákupní košík