Objevuj příběhy bible – N. Fast

850  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

365 dní ve společenství s Bohem.

240 zajímavých příběhů ze Starého zákona nám povypráví o stvoření světa, o neposlušnosti prvních lidí, o životě patriarchů a ukáže nám podivuhodné Boží cesty s izraelským národem.

125 příběhů z Nového zákona vypráví o příchodu Ježíše Krista, o Jeho smrti za naše hříchy a o Božím plánu s Jeho církví. Pro lepší osvojení biblických pravd je na konci každého příběhu navrženo několik otázek.

365 dní · 365 příběhů · 365 barevných ilustrací
1 095 otázek k zamyšlení · 7 zeměpisných map

Nákupní košík