O hříších proti lásce a daru moudrosti – Tomáš Akvinský

190  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

Tento svazek (STh II-II, q. 34–46) navazuje na traktát o lásce a milosrdenství vydaný v roce 2016. Tomáš zde rozebírá hříchy proti lásce jako takové, tj. nenávist k Bohu a bližnímu; hříchy proti radosti a milosrdenství, tedy acedii zvanou také polední démon a závist; hříchy proti pokoji, tj. nesvornost, svár, schisma, válku, šarvátku a vzpouru; a hřích proti dobročinnosti a bratrskému napomenutí, jímž je pohoršení. V další části se pak věnuje přikázání lásky, tedy přikázání lásky k Bohu a bližnímu, a daru moudrosti, včetně hříchu proti moudrosti – pošetilosti. Tuto část Teologické sumy věnovanou hříchům proti lásce je třeba číst v návaznosti na předcházející kvestie obsahující pozitivní pojednání o lásce. Stará zásada říká, že corruptio optimi pessima, což lze volně přeložit větou „Když se pokazí to nejlepší, vznikne z toho to nejhorší.“ Láska je vrcholem a korunou teologických ctností, takže hříchy proti lásce představují pro duchovní život zásadní nebezpečí. Jestliže největší z triády teologických ctností je láska, pak musíme chápat hříchy proti lásce jako ty nejnebezpečnější. Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Nákupní košík