,

Nové nebe a nová země – Šamšula Jiří (ed.)

134  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

Teologie a teologové tváří v tvář klimatické krizi, aneb jak si (někteří) křesťané uvědomili, že „při ničení vlastní planetyjsme součástí Země.“ Autoři se věnují výkladům tradičně enviromentálně podezřelých biblických textů (J. Zámečník), otevírají možnosti „zezelenání teologie“ (Trees van Montfoort), spiritualitě celostného pohledu na stvoření (A. Borzič, Jay McDaniel) nebo referují o zdejší iniciativě navazující na encykliku Laudato si‘ (Světla H. Jarošová). Přínosem jsou i ukázky konkrétní praxe farních společenství šetrných k životnímu prostředí (I. Mužátková, M. Drápal, J. Kašpar, P. Mokrejš). Nedílnou součástí jsou opět výklady biblických textů, spjatých tentokrát s aktuálními výzvami (Filip Čapek – O ženě bez korektnosti?, Jan A. Dus – Palingeneze, obnovení všeho?, Dávid Cielontko – Utišení bouře).
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2023. Kolektivní monografie.

Nákupní košík