,

Nemít strach z Antikrista – Michael L. Brown, Craig S. Keener

369  včetně DPH

Dostupnost: 2 skladem

Navzdory obecně rozšířené víře, že křesťané budou před začátkem velkého soužení vytrženi, nám Písmo vykresluje úplně jiný obrázek.

Bible nikde nezaslibuje, že věřící uniknou předtím, než bude zjeven Antikrist, a před jeho válkou proti svatým. Ve skutečnosti Bůh říká svému lidu, aby očekávali soužení  – a aby v něm vytrvali.

V tomto textu, který nám otevírá oči, uznávaní teologové a autoři Michael Brown a Craig Keener nabízejí povzbuzení a naději do nadcházejících temných časů.  Společně nás provázejí  intenzivním studiem biblických pasáží a pomáhají nám lépe porozumět  tomu, co přinese budoucnost. Přes to všechno není nutné se bát; Bůh má plán. Neopustí svůj lid v hrozných dnech, které jsou před námi.

Nalezněme klid v Ježíšových slovech: On přemohl svět. I uprostřed velkých utrpení na Zemi žijeme v Ježíšově vítězství, až dokud se na konci věků nevrátí.

Michael L. Brown (Ph.D., absolvent New York University) je zakladatelem a prezidentem FIRE School of Ministry v Concordu v Severní

Karolíně a sloužil jako externí či hostující profesor na sedmi teologických vysokých školách. Je moderátorem každodenního a mnoha stanicemi vysílaného rádiového a televizního pořadu The Line of Fire a autorem více než 30 knih. Více informací o něm najdete na www.askdrbrown.org.Craig S. Keener (Ph.D., absolvent Duke University) je F.M. a Ada Thompson profesorem biblických studií na Asbury Theological Seminary. Je autorem 24 velmi úspěšných knih. Craig a jeho žena Médine žijí poblíž Wilmoru v Kentucky. Více informací o něm najdete na www.craigkeener.com.

Nákupní košík