,

Najdorf – František Nepraš

325  včetně DPH

Dostupnost: 1 skladem

Krátce před otcovou smrtí se syn dozvídá o jedné události jeho života, se kterou se mu nikdy předtím nesvěřil. Co se v jeho okolí i jinde v této zemi dělo brzy po válce, bylo po léta zahaleno mlhou, a to nejen uvnitř vlastní rodiny, ale i v celé společnosti. Tato krvavá epizoda byla pro řadu lidí v otcově rodišti osudná, mezi nimi i pro mladou ženu jemu kdysi blízkou. I otce samotného se tím tehdejší dění dotklo a nebyl to dotek pro jeho svědomí právě příjemný. Zanechal v něm pocit viny a dluhu, se kterým se snaží vyrovnat aspoň na sklonku života – za pomoci syna. Ten se po otcově smrti chápe úkolu, který převzal a který jej zavádí do tátova rodiště, jihočeského pohraničí. Vrací jej do kritické doby kolem druhé světové války. Spolu s tím před ním vyvstává živý obraz kraje zvaného Vitorazsko, včetně mentality a životních podmínek jeho tehdejších obyvatel.
Ožívá historie otcovy rodné vesnice Najdorf, jejíž poloha těsně na hranicích se jí po vzniku železné opony stala osudnou. Zůstaly po ní už jen vzpomínky pamětníků, které syn jako vypravěč příběhu zachycuje svým perem, aby splnil otcovo poslední přání. To se díky tomu naplňuje, avšak jeden významný úkol trvá i poté. Tentokrát už leží na bedrech veřejnosti této země. Důstojně se vypořádat s neblahým dědictvím toho, co se v Najdorfu, v jeho blízkém okolí i jinde v Čechách a na Moravě brzy po skončení války událo…

Nákupní košík