IVP komentář k dobovému pozadí bible – Craig S. Keener

990  včetně DPH

Není skladem

Nepostradatelný pomocník, v němž najdete vysvětlení kulturních souvislostí každého verše Nového zákona.

Má-li člověk dobře porozumět Bibli a správně ji aplikovat, potřebuje dva hlavní zdroje informací. Jeden z nich představuje samotná Bible. Druhým je pochopení doby a kultury popisované v textu, jejž právě čte. Původní autorův zájem a cíl lze pochopit jen se znalostí dobových okolností.
Tento ojedinělý komentář poskytuje stěžejní informace o popisované době a kultuře potřebné pro důkladné a plodnější studium Bible. Postupuje přitom verš po verši.

Revidovaná, rozšířená verze

Nákupní košík