Epochy dějin dogmatu – Lohse Bernhard

199  včetně DPH

Není skladem

Moderní osvědčená učebnice tohoto oboru historické teologie. V 9 kapitolách prochází nejdůležitější etapy křesťanského myšlení od starocírkevních christologických a trinitárních vyznání přes středověké a reformační učení o hříchu a spáse, svátostech a církvi, až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu. Kniha rovněž obsahuje české překlady nejzávažnějších doktrinárních textů křesťanské círke: kréd, článků konfesí, usnesení učitelského úřadu, ekumenických dokumentů.

Nákupní košík