,

Dary nedokonalosti – Brené Brownová

270  včetně DPH

Není skladem

Každý den čelíme přívalu obrazů a zpráv ze společnosti a médií, které nám říkají, kým bychom měli být a jak bychom toho měli dosáhnout. Jsme vedeni k víře, že kdybychom vypadali dokonale a žili skvělý život, přestali bychom se cítit nedostateční. Takže většina z nás se zaměřuje na výkon, snaží se zavděčit a stát se dokonalým a přitom přemýšlí: „Co když tohle všechno nezvládnu? Proč ostatní nepracují ještě více a nežijí podle mých představ? Co si lidé pomyslí, když se mi to nepodaří nebo když to vzdám? Kdy budu moci přestat dokazovat svou hodnotu?“ V Darech nedokonalosti Brené Brownová, odbornice na pocity studu, opravdovosti a sounáležitosti, představuje deset ukazatelů síly života z celého srdce – způsobu, jak žít a jednat z pozice vědomí vlastní hodnoty:

č. 1: Pěstování opravdovosti – přestat se ohlížet na to, co si pomyslí lidé č. 2: Pěstování soucitu k sobě samému – opustit perfekcionismus č. 3: Pěstování odolného ducha – opustit otupování a bezmocnost č. 4: Pěstování vděčnosti a radosti – opustit ustrašnost a strach ze tmy č. 5: Pěstování intuice a spolehnutí na víru – opustit svou potřebu jistoty č. 6: Pěstování tvořivosti – přestat se srovnávat č. 7: Pěstování hry a odpočinku – opustit vyčerpanost jako symbol společenského postavení a výkonnost jako znak vlastní hodnoty č. 8: Pěstování klidu a ztišení – opustit úzkost jako životní styl č. 9: Pěstování smysluplné práce – opustit pochybnosti o sobě a příkazy „měl bys“ č. 10: Pěstování smíchu, zpěvu a tance – přestat být „nad věcí“ a mít vše „pod kontrolou“

V každém z deseti ukazatelů se Brené Brownová zabývá naší myslí, srdcem a duchem, když zkoumá, jak můžeme pěstovat odvahu, soucit a sounáležitost, abychom si ráno hned po probuzení mohli pomyslet: „Bez ohledu na to, kolik je toho již uděláno a co ještě zbývá udělat, mám dostatečně velkou hodnotu“ a večer uléhat s myšlenkou: „Ano, občas mám strach, ale jsem také statečná. Ano, jsem nedokonalá a zranitelná, ale to nic nemění na pravdě, že jsem hodna lásky a sounáležitosti.“.

Nákupní košík