,

Číst Bibli jako Ježíš – Richard Rohr

219  včetně DPH

Dostupnost: 10 skladem

Knížka Číst Bibli jako Ježíš od Richarda Rohra je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy zákona. Rohr proti sobě staví čtení Bible regresivní, zlé a sobecké („Saul i David zabíjeli své nepřátele, takže to tak musí být v pořádku.“) a čtení, jaké praktikoval Ježíš: tvořivé, svobodné a radostné. Vždyť „pokud nejsme ze svého náboženství pozitivně nadšeni, tak toto náboženství pro nás nic pořádného neudělá,“ říká.

Rohr se nejdříve zaměřuje na základy vykladačského řemesla. Snaží se rozbít příliš zjednodušené a dogmatické představy, které o Bibli můžeme mít. Také upozorňuje na nutnost si přiznat své předpojatosti a rozpracovat si svou metodu, jak budeme k Bibli přistupovat. Protože naprostá objektivita je nemožná, uvědomění si vlastní zaujatosti je lékem proti tomu, abychom se dostali do vleku svých zažitých předsudků.

Pak Rohr předkládá výzvu, abychom s Biblí zacházeli tak, jak s ní zacházel Ježíš. Dává k tomu řadu příkladů a ukázek, z nichž vysvítá, že Ježíš ke své hebrejské Bibli přistupoval zcela jinak, než jak to dělá běžný dnešní vykladač – mnohem volněji, otevřeněji a angažovaněji. A vede čtenáře, aby se nebál postupovat stejně.

Na závěr autor poskytuje krátký návod v několika krocích, jak ke čtení Bible (a vlastně každé duchovní literatury) přistupovat. Včetně toho, jak se ještě před otevřením jejích stránek naladit, abychom do četby nepromítali jen sebe sama a byli schopni přijmout duchovní text duchovně.

Nákupní košík